Mogens Olofsen

von Hund´s patent

von hundDet såkaldte "von Hund's patent" er et af frimureriets mest gådefulde dokumenter. Når Carl Gotthelf Reichsfreiherr von Hund und Altengrotkau (1722 -1776) rejste rundt i Europa og bevægede eksisterende frimurerloger til at gå overtil det af ham stiftede system Stricte Observans, foreviste han dette imponerende dokument som legitimation. Originalen findes i Den Danske Frimurerordens arkiv. Ingen kunne læse, hvad der stod i dokumentet, da det er affattet i kodeskrift og von Hund hævdede, at indholdet var så hemmeligt, at kun han selv måtte kende det.

Der er anvendt to forskellige kodesystemer, nemlig en bogstavkode og entalkode. Talkoden er af en type, som var kendt og anvendt i 1700-tallets frimureri, især inden for Stricte Observans, og med kendskab til denne talkode var det muligt at læse de indsatte navne. Det har derimod aldrig været muligt at tyde bogstavkoden, som er brugt i hovedparten af dokumentet. Den dag i dag er det et åbent spørgsmål, om der er tale om en reel tekst eller om det er et bevidst falsum, kun beregnet til at imponere.

Talkoderne kan tydes. De indeholder von Hund´s eget navn og riddertitel samt navn og riddertitel på den mystiske person, som von Hund hævdede at have sin fuldmagt fra. Det er aldrig lykkedes at identificere denne "usynlige Stormester". Nedenfor ses dokumentet, dels i facsimile dels i transskription. Med rødt er der på de relevante steder indsat oversættelsen af de få linjer, som det er muligt at dechiffrere ved hjælp af en kompliceret nøgle, som findes i "Allgemeines Handbuch der Freimaurerei", 1863-udgaven, bind 1, side 176. Når ordene "von Hund und" ses gengivet ved "de Hund et", kunne dette tyde på, at sproget skal foregive at være fransk eller latin.

Vilb:ty: ma Rot:ty: Halono Halono frgblgnit colm: Forc: Glba: Olgrictric Lotrsuml: Rsltuiam Tiug: Bruf:ty: Frin: Obylad cittulgud fertusg guld:
Demalbt jutstul altrius finist holburtzgu grulbirit altribl grultisgue Fruly: etc:
oltyory G:2+16:3:3+9:2-C+11+5:10:3+6:5 2d+1-1 M+12:7:9-1 n+14-P-+10+8:14+8-C+10:3+5:9:9+19-(Carolus Gothelf de Hund et Altengrotkau) frasculm galzrifzaob medgfgr almiud G:2+16:3:3+9:2 1N+11+4:15+13 P+1 1N+8+5:13(Carolus eques abense) rsiculo atgl erraty malbalz frulgulbi: amtustilfi at bis tulgol amn Hmaud gofr: guustl: fatgrimi af aldfrob galbdisfusta altist: aly at misry rity monl handostulbis fralgussm rod aftal de hosy martuscol ulguvril misbal tedrab aut/: gnommiff ustma mistol dustub maicor am Frogmil nit augustulvirtaut mossuy any Res: Hutz halzbis gofma morba gusmir al tusguger
Pardola frop u Ford: xxiv. Most: dada vm cccc x x vii.
IS:2+9+3:10+2+11:2 5A:12+2:3:3+6+1+8:2
1N+11+9+41 p 2N:4:3:6 1 P+19:3/
2n+2:5+2/ T:14+7+31 H:7+6:2+9+1:14+12
(Georgius Vilhelmus
e q u e s a sole aur.
supr. temp. magister)